Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Καλώς ήλθατε στο ιστολόγιό μας!

Ποιοι είμαστε, γιατί παλεύουμε

Ο Όμιλος Φίλων του Δάσους (ΟΜΦΙΔΑΣ), είναι μια οικολογική- περιβαλλοντική οργάνωση με δράση εθελοντική. Έχει έδρα τη Λαμία. Ιδρύθηκε το 1992 και έχει ως κύριο σκοπό τη δραστηριοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος. Ασχολείται κυρίως με ζητήματα του τοπικού περιβάλλοντος και παλεύει για την επίλυση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβλημάτων που επιβαρύνουν και υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής. Βεβαίως ο προβληματισμός της κινείται πάντα και στο πλαίσιο των παγκόσμιων περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Η φιλοσοφία μας και η περιβαλλοντική προβληματική που χαρακτηρίζει τη στάση μας συνοψίζεται στα εξής : Πιστεύουμε ότι η υποβάθμιση του περιβάλλοντος δεν είναι γεγονός μοιραίο και αναπόφευκτο. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών επιλογών και αντανακλούν το οικονομικό μοντέλο της κοινωνίας μας και το αξιακό της σύστημα. Είναι δηλαδή αποτέλεσμα και αντανάκλαση των επιλογών μας σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Το περιβάλλον επομένως είναι ένας άλλος τρόπος να μιλήσουμε για την κοινωνική λειτουργία, ή καλύτερα για την κοινωνική δυσλειτουργία

Οι περιβαλλοντικές διαταραχές σήμερα δεν είναι πάντα μέσα στα πλαίσια της αφομοιωτικής ικανότητας και της δυναμικής ισορροπίας των οικοσυστημάτων. Σοβαρές και μη αντιστρεπτές, σε μεγάλο βαθμό, οι διαταραχές αυτές, μας κάνουν να συνειδητοποιούμε, κάθε μέρα και περισσότερο, ότι η ποιότητα και η ποσότητα ενός φυσικού αγαθού δεν είναι χαρακτηριστικά αμετάβλητα και σταθερά, αλλά εξαρτώνται από την ένταση της ανθρώπινης δραστηριότητας πάνω σ’αυτό.


Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου